Vaše finančné príspevky nám môžete zasielať na číslo nášho účtu: 5024512783/0900

  Ak by sa niekto našiel aj zo zahraničia, máme aj  takú možnosť: IBAN:SK109000000005024512783SWIFT

  

  Ď A K U J E M E  VŠETKÝM, KTORÍ  NÁM  POMOŽU

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode